CÀ PHÊ HẠT

Anada Blend - 250gr
250 Gr -
92000
- Thành phần: Hạt cà phê Arabica & Robusta.
Anada Blend - 500gr
500 Gr -
183000
+ Thành phần: Cà phê Arabica & Robusta.  
Anada Blend - 1kg
1 Kg -
365000
- Thành phần: Hạt cà phê Arabica & Robusta.
Arabica Cầu Đất - 250gr
250 Gr -
95000
- Thành phần : 100% Hạt cà phê Arabica vùng Cầu Đất, Đà Lạt.   
Arabica Cầu Đất - 500gr
500 Gr -
190000
- Thành phần : 100% Hạt cà phê Arabica vùng Cầu Đất, Đà Lạt.
Arabica Cầu Đất - 1kg
1 Kg -
380000
- Thành phần : 100% Hạt cà phê Arabica vùng Cầu Đất, Đà Lạt.