[ B ] BLEND

Anada Blend - 250gr
250 Gr -
92000
- Thành phần: Hạt cà phê Arabica & Robusta.