ESPRESSO

Anada Blend - 250gr
250 Gr -
92000
- Thành phần: Hạt cà phê Arabica & Robusta.
Arabica Cầu Đất - 250gr
250 Gr -
95000
- Thành phần : 100% Hạt cà phê Arabica vùng Cầu Đất, Đà Lạt.