Thông tin liên hệ

ANADA INTERNATIONAL TRADING CORPORATION

Trụ Sở Chính Số 22, đường 16, phường Phước Long A, quận 09, Tp. Hồ Chí Minh.
Tel 028-3620-6946 / (84) (028) 3620-6946 
Fax  028-3620-6964 / (84) (028) 3620-6964
Hotline 01659-958-000 / (84) 1659-958-000
Email  contact@anadacoffee.vn
Web  www.anadacoffee.vn
(*) là thông tin bắt buộc.